יום ג', ג’ באלול תשע”ח
אנגלית
    האתר הראשי  |  דף הבית  
08:29 (11/04/13)
12:14 (08/04/13)
12:50 (05/12/12)
.
תלמידים יקרים, בעקבות המצב הבטחוני מצ"ב משימות מתוקשבות לתרגול החומר הלימודי לכיתות א'- ד'. ילדים יקרים, שמרו על עצמכם ותהיו חזקים. נקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.

כיתות א'- מצ"ב קישור למשחקים לתרגול אוצר המילים בנושא צבעים שלמדנו.משחק צבעים כיתות ב'- מצ"ב קישור למשחקים לתרגול אוצר המילים בנושא ביה"ס שלמדנו.משחק ביה"ס כיתות ג'- מצ"ב קישור למשחקים לתרגול אוצר המילים בנושאים השונים שלמדנו ביה"ס/ חיות/ על עצמי. תרגול אוצר מילים כיתות ד'- מצ"ב עבודת סיכום לחזרה על הצירופים שלמדנו th/sh/ch.th/ sh/ ch sh, ch, th.doc

 
 
חדשות
פורום אנגלית- תמי עזריאל
פורום אנגלית- מורן ביטון
מרחבי כיתות
סביבות למידה
למידה בשעת חירום